rood hoedje banner

JFV

JFV Groningen

De JFV is dé studievereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Met haar 2500 leden is de JFV één van de grootste juridische faculteitsverenigingen van Nederland.

 

De Juridische Faculteitsvereniging Groningen (JFV) is in mei 1908 opgericht. Tijdens de 20e lustrumviering is door dhr. Wallage een Koninklijke Erepenning toegekend aan de JFV wegens het honderdjarig bestaan van de vereniging. In 1908 was de JFV een kleine vereniging met weinig leden, nu is zij uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen in Groningen met ruim 2500 leden. Tevens behoort de JFV tot grootste en meest professionele juridische faculteitsverenigingen van Nederland. De Groningse rechtenfaculteit kent verscheidene verenigingen, maar de JFV is de enige die activiteiten organiseert voor rechtenstudenten van alle richtingen. De JFV heeft dan ook, zowel kwalitatief als kwantitatief gezien, een groot aanbod van activiteiten en faciliteiten. Uitgangspunt bij het organiseren van de activiteiten is dat deze een wetenschappelijk draagvlak hebben. Deelname aan deze activiteiten wordt dan ook vaak beschouwd als een praktische aanvulling op de rechtenstudie. Hiernaast neemt natuurlijk de gezelligheid een belangrijke plaats in, hetgeen onder andere tot uiting komt in de maandelijkse Algemene ledenborrel. De JFV kent onder andere de volgende, jaarlijks terugkerende activiteiten: het Rechten Introductiekamp, meerdaagse excursies, kantoorbezoeken, de Legal Experience, de Sollicitatietrainingendag, het EBF/JFV Kerstgala, de Juridische Pubquiz, de Bedrijven- en Instellingendag, het Eerstejaarssymposium, de JFV CarrièreTour, de JFV Buitendag en het Groninger Juristen Congres. Tevens wordt het juridisch magazine ‘In Casu’ vijf keer per jaar digitaal uitgebracht en worden er door het jaar heen verscheidene afleveringen van JFV TV uitgezonden.