Hoofdsponsorlogo trip

Uittreksels & collegeaantekeningen

Hieronder kan je het voorlopige aanbod van collegeaantekeningen, uittreksels en oefenpakketten die in de Studiewinkel aangeboden worden voor het studiejaar 2018-2019 vinden.

Blok 4

Eerstejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Strafrecht 1 Strafrecht 1
Tweedejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Bestuursrecht 3 Bestuursrecht 3
  Handelsrecht Handelsrecht
Derdejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Burgerlijk Recht 3 Burgerlijk Recht 3
  Inleiding Sociaal Recht Inleiding Sociaal Recht 
Master Collegeaantekeningen Uittreksels
  Burgerlijk Procesrecht 2  
Capita Selecta Oefenpakket  
  Bestuursrecht 3  
  Strafrecht 1  

Blok 3

Eerstejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Bestuursrecht 1  Bestuursrecht 1 
  Burgerlijk Recht 1 Burgerlijk Recht 1, lees hier alvast een hoofdstuk! 
Tweedejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Rechtseconomie Rechtseconomie
  Staatsrecht 2 Staatsrecht 2
  Strafrecht 3  Strafrecht 3, lees hier alvast een hoofdstuk! 
  Communicatie- en Mediarecht Relatievermogensrecht
  IT in de context van het recht   
  Inkomstenbelasting 2017-2018  
Derdejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Vennootschapsbelasting 2017-2018 Vennootschapsbelasting (vorig jaar)
    Decisions making in the EU (vorig jaar)
    Theory of International Relations (vorig jaar)
    Fiscale aspecten van registergoederen (vorig jaar)
Master Collegeaantekeningen Uittreksels
  Sanctierecht 2017-2018 Internationaal en Europees Belastingrecht (vorig jaar)
Capita Selecta Oefenpakketten  
  Bestuursrecht 1  
  Burgerlijk Recht 1  
  Staatsrecht 2  
  Strafrecht 3  

Blok 2

Eerstejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Algemene Rechtswetenschap 2    Algemene Rechtswetenschap 2 
  Staatsrecht 1    Staatsrecht 1: lees hier alvast een hoofdstuk!
Tweedejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Burgerlijk Recht 2 Burgerlijk Recht 2: lees hier alvast een hoofdstuk!
  Inleiding IT-Recht -
  Romeins Recht Romeins Recht
Derdejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Europees Recht Europees Recht: lees hier alvast een hoofdstuk! 
  - Inleiding Rechtsfilosofie
Master Collegeaantekeningen Uittreksels
  Goederenrecht C.S. Goederenrecht C.S.: lees hier alvast een hoofdstuk!
  Internationaal Privaatrecht  
Capita Selecta Oefenpakketten  
  Algemene Rechtswetenschap 2  
  Burgerlijk Recht 2  
  Goederenrecht C.S.  

Blok 1

Eerstejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Algemene Rechtswetenschap 1 Algemene Rechtswetenschap 1
  Rechtsgeschiedenis Rechtsgeschiedenis
Tweedejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Bestuursrecht 2 Bestuursrecht 2: lees hier alvast het eerste hoofdstuk!
  Strafrecht 2  Strafrecht 2 
Derdejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Burgerlijk Procesrecht 1 Burgerlijk Procesrecht 1: lees hier alvast het eerste hoofdstuk!
  Elektronisch Contractenrecht Elektronisch Contractenrecht
  Internationaal Publiekrecht Internationaal Publiekrecht
  Staatsrecht 3 Staatsrecht 3
Master Collegeaantekeningen Uittreksels
  Inleiding Criminologie Arbeidsovereenkomstenrecht (vorig jaar)
  Jeugdrecht Jeugdrecht
  Materieel Strafrecht Ondernemingsrecht 1
  Verbintenissenrecht C.S. (vorig jaar) Verbintenissenrecht C.S. (vorig jaar) 
Capita Selecta Oefenpakketten  
  Algemene Rechtswetenschap 1  
  Burgerlijk Procesrecht  
  Bestuursrecht 2  
  Staatsrecht 3  
  Strafrecht 2  

Zelf ook geïnteresseerd in het schrijven van collegeaantekeningen of een uittreksel? Kijk dan hier!

Verenigingenweb
Cancel