Hoofdsponsortrip logo

Bestuur 2017-2018

Het 110e bestuur van de Juridische Faculteitsvereniging is als volgt geconstitueerd: 

Voorzitter Marloes van der Werf
Vicevoorzitter Dirk-Jan Steffens
Secretaris Moniek Gonera
Penningmeester Michiel Krebbers
Commissaris JFV Carrièreboard Olivia van Rikxoort
Commissaris Studiefaciliteiten Elsbeth Penninkhof

Meer over

Marloes van der Werf - Voorzitter

Algemene PR, zitting in (inter)facultaire  organen, algemeen strategisch beleid, intern beleid onderhouden contact met faculteit, website, voorzitter Stichting Oud Leden.

Dirk-Jan Steffens - Vicevoorzitter

Algemene acquisitie, onderhouden contact kantoren, bedrijven en instellingen, begeleiding van de congrescommissie, de commissie Legal Experience en de lustrumcommissie

Moniek Gonera - Secretaris

Algemene secretariële werkzaamheden, drukwerk, inventaris, bijhouden ledenbestand, begeleiding media- en galacommissie en hoofdredacteur van het Juridisch Magazine ‘In Casu’.

Michiel Krebbers - Penningmeester

Algehele financiën van de JFV, bijhouden boekhouding, aangifte BTW en controleren begrotingen van commissies, begeleiding van de introductiecommissie en de international committee.

Olivia van Rikxoort - Commissaris JFV Carrièreboard

Coördineren en ontwikkelen van activiteiten en diensten van JFV CarrièreBoard. Het begeleiden van de commissie JFV CarrièreBoard en de Bedrijven- en Instellingendag commissie. 

Elsbeth Penninkhof - Commissaris Studiefaciliteiten

Organisatie van boeken- en uittrekselverkoop, beheer en exploitatie JFV Studiewinkel, begeleiding commissie studiefaciliteiten, excursiecommissie, eerstejaarscommissie en de pubcommissie.
Verenigingenweb
Cancel